روشنایی . کلید و پریز . مینیاتوری

لوستر


نصب یا تعویض انواع لوستر و آویز به ازای 5 شعله و نصب یک قالب جهت آویز

80,000 تومان


به ازای هر شعله بیشتر

11,000 تومان

هزینه باز کردن 30 %مبلغ فوق می باشد

نصب رل بولت سایز 8 به ازای هر عدد

12,500 تومان

SMD یا LED


نصب LED یا SMD پنلی سقفی روکار 10 الی 20 سانتی متری 20,000 تومان

نصب LED یا SMD پنلی سقفی روکار 20 الی 40 سانتی متری 30,000 تومان

نصب LED یا SMD پنلی سقفی روکار 40 الی 90 سانتی متری 150,000 تومان

نصب LED یا SMD پنلی سقفی توکار (بدون سربندی) 10 الی 20 سانتی متری 9,000 تومان

نصب LED یا SMD پنلی سقفی توکار (بدون سربندی) 20 الی 40 سانتی متری 12,000 تومان

نصب LED یا SMD دیواری 20,000 تومان

نصب LED ،SMD ،نورمخفی متری 4,000 تومان (بدون مهار کردن)

نصب LED و SMD خطی متری 12,000 تومان

نصب LED و SMD خطی زیرکابینتی متری 18,000 تومان

هالوژن

نصب هالوژن 10,000 تومان (نصب ترمینال 1,000 تومان به مبلغ اضافه می گردد.)

چراغ

نصب چراغ 60*60 سقف کاذب 30,000 تومان

نصب و سربندی چراغ معمولی 12,000 تومان

روشنایی محوطه

نصب و تعویض چراغ دفنی بدون خرابکاری 20,000 تومان

نصب انواع چراغ های محوطه فلزی 60,000 تومان

نصب پرژکتور و LED های خطی از 10 الی 30 سانتی متری در ارتفاع 3متری 30,000 تومان

نصب پرژکتور و LED های خطی از 30 الی 90 سانتی متری در ارتفاع 3متری 50,000 تومان

بلندگو

نصب انواع بلندگو 60,000 تومان

هواکش

نصب انواع هواکش سه فاز(صنعتی با جوشکاری) 200,000 تومان

نصب انواع هواکش مسکونی تکفاز در هر سا یز 40,000 تومان

کلید و پریز

نصب انواع کلید و پریز توکار با سربندی و قلع کاری 11,000 تومان

نصب انواع کلید و پریز روکار با سربندی و قلع کاری 17,000 تومان

باز و بسته کردن قاب کلید و پریز 3,000 تومان

نصب انواع بیزر و شاسی زنگ توکار 11,000 تومان

نصب انواع بیزر و شاسی زنگ روکار 17,500 تومان

 

جعبه تقسیم

نصب یا تعویض جعبه تقسیم بسته به ابعاد و بدون تخریب از 60,000 تومان الی 250,000 تومان

نصب تابلو برق کنتور ساختمان از 80,000 تومان الی 150,000 تومان

تعویض و نصب فیوز مینیاتوری تکفاز با شین بندی آماده به ازای هر فیوز 25,000 تومان

سربندی تابلو برق سه فاز و انشعاب خروجیهای آن از 150,000 تومان الی 300,000 تومان

تعویض و نصب فیوز فشنگی مسکونی 32,500 تومان

نصب یا تعویض فیوز سه فاز 120,000 تومان

ریموت و چشم الکترونیک

نصب چشم الکترونیکی و تایمر 45,000 تومان

نصب انواع ریموت کنترل روشنایی تا 4 کانال 70,000 تومان

 

توجه :

*تمام موارد فوق بدون هزینه سیم کشی می باشد*
*هزینه ایاب و ذهاب جهت موارد زیر 100,000 تومان مبلغ 30,000 تومان محاسبه می گردد.*
*هزینه خرید لوازم به عهده مشتری محترم می باشد.*