عیب یابی کلی برق ساختمان

عیب یابی کلی برق ساختمان

عیب یابی کلی برق ساختمان ، در ای برقی به صورت 24 ساعته شبانه روز انجام می شود .

هر ساختمان نیاز به برق کشی طبق اصول و قواعد استاندارد انجام شود .

برق ساختمان مجموعه ای از اتصالات پنهان شده در بطن دیوارها و سایر نقاط تشکیل شده است .

برای عیب یابی برق و سیم کشی با چند مورد از مواجه خواهیم شد :

نوع عیب

چگونگی رسیدن به عیب

ایمنی در کار

کمترین خرابی در فضاهای مسکونی

بیشترین و متداول ترین مشکلات برقی مثل اتصالی برق ، مشکل پریدن فیوز ، دوفاز شدن برق ،

مشکلات سیم کشی  و …….  توسط فرد عیب یاب   پیدا شده و باید بتواند نگرش کاملی بر برق کشی

ساختمانی داشته باشد .

عیب یابی کلی برق ساختمان

در ادامه از عمده ترین موارد عیب یابی و بروز مشکل را برای شما شرح خواهیم داد :

سوختن سیم کشی برق ساختمان

تمام وسایل و روشنایی نیازمند برق هستند  ، این تجهیزات ممکن است که به هر دلیلی مقدار جریانی

به حد تعیین شده نباشد یا برعکس . جریان ها با عنوان اضافه بار باعث خرابی در دستگاه ها و وسایل

برقی میشود .

گاهی ممکن است به دلیل عدم اگاهی یا اشتباه جریانی فراتر از تحمل کابل از ان عبور دهیم .

مثل داشتن یک پریز و زدن چندین وسیله پرتوان فعال به ان که باعث عبور بیش از اندازه جریان شده و

باعث افزایش حرارات در کابل و سوختن سیم کشی می شود .

اتصالی در برق

رایج ترین موارد در عیب یابی اتصالی در برق می باشد .

در سیم کشی فضا و ساختمان هرگز نباید سیم های فاز یا نول را به شکل مستقیم و بدون واسطه به

یکدیگر متصل شوند .

دلیل اتصالی برق منازل و ساختمان ها اتصال مستقیم فاز و نول می باشد .

اتصالی یکی از خطرناک ترین موارد عیب یابی برق ساختمان ها است .

این امر باعث بالا رفتن جریان تولیدی شده و در صورت عدم سیستم قطع کننده استاندارد باعث

خرابی های بسیار مثل اتش سوزی و …. می شود .

 

ای برقی ارائه دهنده خدمات عیب یابی و بازسازی برق ساختمان به شما عزیزان می باشد .