داکت کشی . سیم کشی . کابل کشی .UPS

داکت کشی


نصب انواع داکت روکار چسبی،پیچی، پیچ و رول پالک تا عرض 3سانتی متر از متری

4,000 تومان

الی

7,000 تومان


نصب انواع ترانک متری

12,000 تومان

کابل کشی


کابل کشی تکفاز روکار با بست مخصوص کابل متری 4,500 تومان

کابل کشی تکفاز توکار بدون تخریب متری متری 7,000 تومان

کابل کشی سه فاز روکار با بست مخصوص کابل تا سایز 3*10 متری 9,000 تومان

کابل کشی سه فاز توکار بدون تخریب متری تا سایز 3*10 متری 12,000 تومان

کابل کشی روکار تلفن 2 تا 6 زوج مخابراتی متری 4,500 تومان

کابل کشی توکار تلفن بدون تخریب 2 تا 6 زوج مخابراتی متری 4,500 تومان

کابل کشی روکار شبکه (تراکینگ یا داکت) متری 4,500 تومان

کابل کشی توکار شبکه بدون تخریب (تراکینگ یا داکت) متری 6,500 تومان

کابل کشی روکار (ترکیبی) دوربین متری 6,500 تومان

کابل کشی توکار (ترکیبی) دوربین بدون تخریب متری 6,500 تومان

سیم کشی

سیم کشی روکار و توکار بدون تخریب متری
4,000 تومان


سیم کشی روکار و توکار بدون تخریب 1*4 تا 1*10 متری
7,000 تومان


اجرا ی سیستم ارتینگ (اتصال زمین) به همراه نصب صفحه مسی یا میله داخل چاه و جعبه خروجی چاه
توافقی

ups


نصب ، راه اندازی و عیب یابی ups
توافقی

توجه :

*هزینه خرید لوازم به عهده مشتری محترم می باشد*
*شیار زنی با دستگاه به ازای هر لوله متری 7,000 تومان*