تلفن . اینترنت . شبکه . سانترال . آیفون. تست فلوک

تلفن


عیب یابی و راه اندازی خط تلفن

120,000 تومان


اینترنت

عیب یابی اینترنت و تست مودم در ابتدای ورودی سرخط تلفن

100,000 تومان

نویزگیری خطوط اینترنت به ازای هر پریز

15,000 تومان

شبکه


نصب پریز و سوکت شبکه روکار(تراکینگ) و توکار بدون تخریب
20,000 تومان

راه اندازی شبکه رایانه سازمانی، اداری و فروشگاهی
توافقی

سانترال

سوکت زنی سانترال
8,500 تومان

راه اندازی، نصب، تنظیمات و عیب یابی سانترال
توافقی

 

آیفون

نصب و راه اندازی پنل آیفون تصویری بدون کابل کشی 200,000 تومان

نصب گوشی آیفون تصویری به ازای هر واحد 70,000 تومان

عیب یابی گوشی و پنل آیفون تصویری تا یک ساعت 150,000 تومان

نصب و راه اندازی پنل آیفون صوتی بدون کابل کشی 120,000 تومان

نصب گوشی آیفون صوتی به ازای هر واحد 50,000 تومان

عیب یابی گوشی و پنل آیفون صوتی تا یک ساعت 150,000 تومان

نصب و راه اندازی پنل آیفون کدینگ بدون کابل کشی 120,000 تومان

نصب گوشی آیفون کدینگ به ازای هر واحد 110,000 تومان

عیب یابی گوشی و پنل آیفون کدینگ تا یک ساعت 150,000 تومان

 

توجه :

*تمام موارد فوق بدون هزینه سیم کشی یا کابل کشی می باشد*
*هزینه ایاب و ذهاب جهت موارد زیر 100,000 تومان مبلغ 30,000 تومان محاسبه می گردد.*
*هزینه خرید لوازم به عهده مشتری محترم می باشد.*